ТЕХНОЛОШКИ ПОСТУПАК КРУПНЕ МОНТАЖЕ

Омогућава да се читаве конструктивне целине и склопови, комплетирају на земљи, или на релативно малој висини, где се стварају услови за квалитетнији, економичнији и безбеднији рад, па се затим специјалним поступком и опремом подижу (или спуштају) у пројектоване положаје.

 

 • Oбјекти изведени методом крупне монтаже, потпакивањем конструкције
 • Спомен Храм Светог Саве на Врачару
 • Изведен између: 1985 и 2005. год.
 • Извођач:"KMГ Трудбеник", Београд
 • Аутор пројекта: Бранко Пешић, проф. арх.
 • Aутори конструкције и технологије извођења: Војислав Марисављевић, дипл. инг. грађ.
  Душан Арбајтер, дипл. инг. грађ.
  Милутин Марјановић, дипл. инг. грађ.
   
  Детаљнијe...

 

 • Oбјекти изведени LIFT SLAB методом крупне монтаже
 • Пословни центар "GENEX" у Београду
 • Година изградње: 1998. год.
 • Извођач: "КМГ Трудбеник", Београд
 • Аутори пројекта:
  Реља Костић, д.и.а. Иванка Костић, д.и.а.
 • Одговорни пројектант конструкције:
  Војислав Марисављевић, дипл. инг. грађ.
 • Пројектант конструкције:
  Мирјана Милојковић, дипл. инг. грађ.
  Детаљнијe...
 • Бизнис Центар 1-"Сурнефтегаз" - Сургут, Русија
 • Година изградње: 1994. год.
 • Извођач: "КМГ Трудбеник" - Београд
 • Аутори пројекта: Светислав Мартиновић, д.и.а. Богдан Славица, д.и.а.
 • Одговорни пројектант конструкције:
  Војислав Марисављевић, дипл. инг. грађ.
 • Пројектант конструкције:
  Мирјана Милојковић, дипл. инг. Грађ.
  Детаљнијe...
 • Бизнис Центар 2-"Сурнефтегаз"- Сургут, Русија
 • Година изградње: 2004. год.
 • Извођач: "Кoнтек"- Истанбул, Турска
 • Аутори пројекта:Светислав Мартиновић, д.и.а. Богдан Славица, д.и.а.
 • Одговорни пројектант конструкције:
  Војислав Марисављевић, дипл. инг. грађ.
 • Пројектант конструкције:
  Мирјана Милојковић, дипл. инг. грађ.
  Детаљнијe...

Наши пословни сарадници: