ПОСЛОВНА ЗГРАДА "GENEX"-a, БЛОК 20 НА НОВОМ БЕОГРАДУ

 • Пословна зграда "ГЕНЕX" на Новом Београду
 • Изграђена: 1998. год
 • Извођач: "КМГ Трудбеник", Београд
 • Аутори пројекта:
  Реља Костић, дипл.инг.арх
  Иванка Костић, дипл. инг. грађ.
 • Главни аутор конструкције:
  Војислав Марисављевић, дипл. инг.грађ.
 • Аутор конструкције:
  Мирјана Милојковић, дипл.инг.грађ

 

ТЕХНОЛОШКИ ПОСТУПАК КОМПЛЕТНЕ ИЗРАДЕ И МОНТАЖЕ ПРЕДНАПРЕГНУТИХ МЕЂУСПРАТНИХ ПЛОЧА Израда преднапрегнутих плоча у "пакету", на плочи изнад подрума Монтажа технолошке опреме за примену "крупне монтаже" међуспратих плоча Преднапрезање плоча у пакету Подизање плоча у пројектоване положаје Детаљ ослањања плоче на челичне конзоле

-Број пакета за дизање: 2 ком.
-Број плоча у пакету: 8 ком.
-Површина плоче у основи једног пакета: 320м2
-Време израде плоча у једном пакету: 11 дана
-Тежина једног пакета: 1600 тона
-Висина подизања: 30м
-Време подизања једног пакета: 10 дана.