БИЗНИС ЦЕНТАР-1 "СУРГУТНЕФТЕГАЗ" У СУРГУТУ, РУСИЈА (20.000м2)

 • Бизнис Центар 1 "СУРГУТНЕФТЕГАЗ"-Сургут
 • Подигнут: 1994. год.
 • Извођач: "КМГ Трудбеник", Београд
 • Аутори пројекта:
  Светислав Мартиновић, дипл. инг.арх.
  Богдан Славица, дипл.инг.арх.
 • Главни аутор конструкције:
  Војислав Марисављевић, дипл. инг.грађ.
 • Аутор конструкције:
  Мирјана Милојковић, дипл.инг.грађ.

 

A - административни део са 9 етажа у основи 14x80м, висине 36.5м
Б, Ц - нижи део административног комплекса у основи 34x14м и 34x22м, висине 22м
Д - хотелски део у основи 20x29м, висине 18м. Фаза постављања каблова при изради преднапрегнуте плоче у пакету. Подизање плоча у пакету - сек В Преднапрегнуте плоче секције А2 у пројектованом положају Монтажа челичне кровне конструкције.

-Број пакета за дизање: 4 ком.
-Број плоча у пакету: 4-7 ком.
-Укупна површина плоча за дизање: 6.400м2
-Максимална тежина једног пакета: 1438т
-Висина подизања: 26м, 22м
-Укупно време израде свих плоча у пакетима и монтажа у пројектоване положаје: 72 дана.