Технолошки поступак крупне монтаже примењен на Храму Светог Саве

 • Храм Светог Саве на општини Врачар
 • Подигнут између : 1985 и 2005.
 • Извођач: "КМГ Трудбеник", Београд
 • Аутор пројекта:Бранко Пешић, дипл. инг. арх.
 • Аутори технологије градње:
  Војислав Марисављевић, дипл.инг.грађ
  Душан Арбајтер, дипл. инг.грађ
  Милутин Марјановић, дипл. инг. грађ.

 

Главни лукови конструкције Храма тежине 4x400 тона, изведени методом извлачења терета
Монтажа опреме за извлачење лукова Радна платформа са хидрауличним пресама Подизање лукова у почетној фази Спојени пар лукова заједно се подижу Централни склоп конструкције Храма тежине 4000 тона, изведен методом гурања, тј. потпакивања. Плоче за потпакивање за фазу подизања Фаза потпакивања, уметање плоча које су ослонац терета који се подиже - дебљина плоча 11цм. Фаза припреме за бетонирање ослоначких плоча, у јединствени монолитни бетонски стуб. Армирање једнодневне фазе подизања.
Купола подигнута на висину од 40 метара. Формирање коначних ослонаца. Централни склоп куполе са радним платформама.
Конструкција пандантифа Храма тежине 1100 тона, изведена методом извлачења Монтажа лукова пандантифа на коти ±0,00. Пандантиф спреман за подизање у коначни положаj Пандантиф у завршној фази подизања, као један од трајних ослонаца куполе.

 

Завршена надземна конструкција Храма Светог Саве Лукови, купола и пандантиф у пројектованим положајима.