• Објекти специјалне намене при резиденцији председника у Багдаду
  • Подигнути до 1994. год...
  • Административно пословни објекат У Подмосковљу - Русија
  • Површина: 2.411 м2
  • Подигнут 2005 год...
  • Прерада хоризонталне конструкције гараже у Ростову - Русија
  • Површина: 16.000 м2
  • Изведена 2005 год...
  • Спортски комплекс Уфа- Русија
  • Површина: 16.000 м2
  • Пројектован 2008 год...
| 1 | 2 | 3 |