Референтна листа послова у области пројектовања, у којој су водећи пројектатни фирме "Ц.М.С. Биро" учествовали у својству водећих пројектаната или у својству пројектаната сарадника код нас и у иностранству је следећа:

| 1 | 2 | 3 |