Адаптација и санација угоститељског објекта "Мадера" у Београду, изршена 2002. године.

Slika Objekta Slika Objekta Slika Objekta