тел/моб:  
 
 
Датум и место рођења
 
Образовање
 
 
 
Чланства
 
Знање језика
 
Радно искуство
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Публиковани радови
 
Награде
 
 
 
Признања
 
 
 
Патенти
Mirjana Milojkovic +381 11 3640 367
+381 63 240 174
 
10.07.1942, Јагодина, Србија
 
 
Грађевински факултет Универзитета у Београду-Дипломирани грађевински инжењер, дипломирао 1971. године на одсеку за конструкције
 
Члан Инжењерске коморе Србије
 
Добро знање Енглеског и Руског језика
 
1972-1976: КМГ "Трудбеник" Београд
Инжењер пројектант у конструктивном одсеку
 
1976–1994: KMG "Трудбеник", Београд, Пројектни биро Драгиша Брашован
Одговорни пројектант, Шеф конструктивног одсека
 
1994-2002: "Славија Биро", Београд
Главни и одговорни пројектант
 
2002–данас: Суоснивач фирме "Ц.М.С. Биро" Београд
Технички директор, одговорни пројектант
 
Послове које је обављаo односе се на пројектовање конструкција, адаптације и санације конструкција, пројектовање преднапрегнутих конструкција као и пројектовање технолошких поступака градње као што је подизање конструкција применом методе slab-lifting.
 
Више запажених чланака и прилога у професионалном месечнику "Изградња" и "Техника"
 
Добитник награде за најбоље конструктивно решење у бившој Југославији 1989. године, награда Привредне Коморе Београда 1990. године за најекономичније решење у грађевинарству.
 
Орден Светог Саве Другог реда у 2002. за иновативна решења главних лукова, као и за технолошки поступак извршења подземне структуре крипте Храма Светог Саве на Врачару.
 
Заједно са групом аутора патентирао је Технолошки поступак крупне монтаже у грађевинарству.