тел/моб:  
 
 
Датум и место рођења
 
Образовање
 
 
 
Чланства
 
Знање језика
 
Радно искуство
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Публиковани радови
 
Признања
Mirjana Milojkovic +381 11 3640 367
+381 63 272 203
 
06.12.1962. Осијек, Хрватска
 
 
Грађевински факултет Универзитета у Београду Дипломирани грађевински инжењер дипломирала 1987. године на одсеку за конструкције
 
Члан Инжењерске коморе Србије и Инжењерске коморе Црне Горе
 
Познавање Енглеског и Руског језика
 
1987–1994: КМГ "Трудбеник" Београд, Пројектни Биро Драгиша Брашован
Инжењер пројектант
 
1994–2002: "Славија Биро" Београд
Инжењер пројектант и одговорни пројектант
 
2002–данас: Суоснивач фирме "Ц.М.С. Биро" Београд
Директор фирме, Одговорни пројектант
 
Послове које је обављала односе се на пројектовање конструкција, адаптације и санације конструкција, пројектовање преднапрегнутих конструкција као и пројектовање технолошких поступака градње као што је подизање конструкција применом методе slab-lifting.
 
Више запажених чланака и прилога у професионалном месечнику "Изградња"
 
 
Грамат Српске Православне Цркве за залагање у изради пројектне документације Крипте у Храму Светог Саве на Врачару.