Силоси зa шећеру Београду, монтажни префабриковани елементи изведени у периоду до 1994. године.