Расхладни торњеви за "ДП ХИП Азотара Карбамид 2" у Панчеву, саграђени су 1998. год. Монтажна структура, монтажни зидни панели висине саме зграде, структурно спајање зидних елемената путем преднапрезања.