Чланови нашег тима запослених су:

  • Војислав Марисављевић, дипл.инг.грађ.
  • Мирјана Милојковић, дипл.инг.грађ.
  • Урош Баштовановић, дипл.инг.грађ.
  • Мирослав Вукотић, дипл.инг.грађ.
  • Саша Скенџић, дипл.инг.грађ.
  • Марко Пејић, грађ. техничар