Основна школа "Деспот Стефан Високи" са спортском двораном у Деспотовцу, изведена у периоду до 1994. године. Спортска дворана је димензија 32x48м у основи, висине 15.5м. рађено преднапрезање ободних серклажних греда.