Доградња школско спортског центра у Eкономско трговачкој школи у Сопоту- Србија, изведена 2004. године. Пројекат конструкције - Ц.М.С. Биро.

Slika Objekta Slika Objekta