Обнова и реконструкција фабрике "Партизанка" у стамбени комплекс "Оаза". Зграда "Партизанке" састоји се од четири статички независне грађевине.

Slika Objekta Slika Objekta Slika Objekta Slika Objekta Slika Objekta