Реконструкција базена у Есентукију - Русија, изведена 2001. год.

Slika Objekta Slika Objekta Slika Objekta Slika Objekta