Референц листа објеката у земљи и иностранству, где су запослени фирме "Ц.М.С. Биро" били упослени у својству главних пројектаната, или у консултантској функцији, је следећа:

Slika Objekta
Slika Objekta
Slika Objekta
Slika Objekta
Slika Objekta
Slika Objekta
Slika Objekta
Slika Objekta
  • Адаптација и санација конгресног центра у Вршцу - Србија
  • Изведена 2004 год...