• Енергана "ПК Београд" у Београду - Србија
 • Изведена до 1994. год...
 • Производне хале "Картонка Авала" у Београду
 • Изведене до 1994. год...
 • Објекти енерго блока "Азотара" у Панчеву
 • Изведене до 1994. год...
 • Комплекс хала "ГС Београд" на Новом Београду
 • Изведена до 1994. год...
 • Комплекс хала за индустрију "НИС" у Крушевцу
 • Изведене до 1994. год...
 • Пројекат темеља и конструкције "ХИП Азотара" у Панчеву
 • Израђен 1998. год...
 • Пројекат темеља и машинских канала Пиваре у Панчеву
 • Израђен 1998. год...
 • Складиште вештачког ђубрива у Бачкој Паланци
 • Изведено 2003. год...
 • Пројекат темеља резервоара "Полимарк" у Београду
 • Израђен 2004. год...
 • ОАО "УРАЛКАЛИЈ" Енергоблок у Березникију -Русија
 • Пројекат 2003. год...
| 1 | 2 |