Референц листа објеката у земљи и иностранству, где су запослени фирме "Ц.М.С. Биро" били упослени у својству главних пројектаната, или у консултантској функцији, је следећа:

| 1 | 2 |