Бизнис Центар 2 "Сургутнефтегаз" површине 35.000 м2 у Сургуту - Русија. Објекат изведен 2004. год. Међуспратне конструкције монолитне преднапрегнуте, произведене у пакету па подизане у пројектовани положај методом крупне монтаже. Растер конструкције 7.2x7.2 m.