Бизнис Центар-1 "Сургутнефтегаз" површине 20.000 м2 у Сургуту, Русија. Објекат изведен 1994.године, међуспратне таванице монолитне преднапрегнуте, произведене у пакету па подизане у пројектовани положај методом крупне монтаже. Растер конструкције је 7.20 x 10.0 m.