Основна школа на Видиковцу у Београду, изведена у периоду до 1994. год. Kонструкција у монтажном систему.