Спомен Храм Светог Саве на Врачару. Надземни део објекта изведен у периоду од 1986 до 2000 године. Конструкција је монтажна, извођена модерном технологијом грађења применом крупне монтаже конструктивних склопова. У основи Храм је у облику крста димензија 81x91м. Висина објекта са крстом је 80м. Одговони пројектант конструкције и технологије извођења је Војислав Марисављевић - дипл.инг.грађ.

У периоду од 2003-2005год. извођени су радови на подземном делу конструкције крипте. Крипта се простире између темеља централних звоника, хорских галерија и олтара. Дубина подземне конструкције је 7.50м. Укупна бруто површина износи 1.600м2. Одговорни пројектант конструкције крипте је Мирјана Милојковић - дипл.инг.грађ.

Mонтажа зидова крипте

Извођење лукова унутар крипте.