Храм Свете Петке на Чукарици у Београду пројектован 1999. године, изведен у периоду
од 2000-2002 год.