Спратно складиште "Mercedes"-а у Београду, подигнуто у периоду до 1994. год. Монтажна конструкција са преднапрегнутим носачима.